Disclaimer2017-12-12T12:42:56+01:00

Disclaimer

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper voor de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand.
Vincero Wines zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper. De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot Vincero Wines, Zammelseweg 4A, 2440 Geel  , met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden.

Vincero Wines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.